Splash
 

 

OPUS® A/S er et udviklings - og rådgivningshus som arbejder med ledelse, relationer og innovation.

Mennesket  - mere end en maskine
Det er i al sin enkelhed den røde tråd i de løsninger og de træningsforløb, vi har gennemført de seneste 15 år. Vi arbejder med at kvalificere og effektivisere samspillet mellem mennesker i organisationer og i ledelse.

Et rådgivningshus med kant
Vi inddrager og udfordrer menneskers erfaringer og potentialer. Vores mission er at skabe et mere levende og værdiskabende arbejdsliv for den enkelte og for virksomheder. Samspillet med vores kunder er ambitiøst, og målet er at jeres kerneydelse bliver styrket. Vi arbejder praksisorienteret, ofte med direkte intervention på møder og i samspillet, for at skærpe læringen og energien.

Vanebrydende læreprocesser
OPUS har i en årrække udforsket og afprøvet konkrete metoder til at opfange elementer i samspillet der forstyrrer, i forhold til at være effektive. Udfordringen er at suspendere  "automatpiloten", at lære at bryde vaner og se på opgaver og personer mere åbent og nysgerrigt. Det vil sige at blive kompetente til at bruge de ressourcer, der er forbundet med at være menneske.

Balance - og passende forstyrrelser
Mange arbejdspladser har brug for at genfinde balancen og sammenhængen mellem vitale områder: f.eks. drift og udvikling, mellem forandring og stabilitet, mellem individ og fællesskab, mellem produktivitet, faglighed og trivsel. I vores arbejde med at genskabe eller finde nye balancer inddrager vi både nogle passende forstyrrelser og den energi og information, der ligger i arbejdspladsens blinde vinkler. Det der ikke længere ses, høres, mærkes eller tales om i dagligdagen.