Splash
 

Vores arbejdsform 

Vi iscenesætter læringsprocesser til, hvordan I bruger jeres energi og samspil i arbejdet med jeres fag. Vi går med jer ind i kernen af jeres udfordringer, mens I arbejder med dem. Vores tankegang er at udvikling og forbedring af ydelser hænger sammen, og at de erfaringer og indsigter man får igennem et udviklingsforløb, hænger bedre fast, når det er en integreret del af udøvelsen af ens fag.

Konkret betyder det at OPUS f.eks. deltager I jeres møder, måske med video, er i dialog med ledere og medarbejdere, analyserer jeres ressourceprofiler, spejler blinde pletter og hjælper med at få udfoldet intentioner, mål og værdier i dagligdagen.

Indimellem underviser vi i det der er brug for. Det kan være i at suspendere  vanetænkning, bruge sanser, lytte til stilhed, følge inspiration, udarbejde prototyper og beslutte at iværksætte.

OPUS sætter de professionelle rammer med mennesket og dialogen i fokus. Vi skaber levende læringsmiljøer, hvor vi faciliterer mulighederne for at undres, stille spørgsmål og inviterer til undersøgelse og reflektion for at frembringe nye erkendelser og handlemuligheder.

Vores arbejdsform taler både til hjerne og hjerte. Hvilket betyder at såvel fornuft som følelse må komme til udtryk og beslutninger søges truffet på baggrund af både viden og visdom, og efterfølges af konkrete handlinger.