Splash
 

Professionelle Relationer 

I holdsport er relationerne blandt spillerne konstant i fokus. De opleves som afgørende for at i forvejen kompetente spillere, sammen kan vinde. Der er langt mellem sportsverdenen og en offentlig arbejdsplads, men begge steder gælder, at når relationerne på kryds og tværs er gode og retter sig mod fælles mål, kan det ses på bundlinjen. Der er derfor god mening i at investere i arbejdet med at professionalisere relationerne.
Udfordringen er at relationer også handler om følelser.
Det handler om de følelser der opstår mellem mennesker. Det kan være at for mange positive eller negative følelser overfor opgaver, individer, vilkår, situationer mv. farver ens indstillinger. Følelser er relationernes sprog. Det er f.eks. sympati, tillid, engagement, usikkerhed eller frygt.

Samspillet skal bære en større og større del af fagligheden, fordi de løsninger der efterspørges i disse år, i stigende grad stiller krav til, at de løses af flere fagligheder og kompetencer. Øgede krav om produktivitet, dokumentation og tilbagevendende strukturelle ændringer medvirker ligeledes til at udfordre måden og omfanget af samarbejde. Samtidig med at flere og flere opgaver skal løses i forskellige faglige og tværfaglige fællesskaber, hvor relationerne menneskene imellem afgør om opgaven løses succesfuldt både ift lønsomhed og social kapital.

Det er vores erfaring at resultaterne af at styrke og professionalisere relationerne viser sig på en lang række områder: det påvirker faglighed, kerneydelse, sygefravær, produktivitet og trivsel i gunstig retning. Mange arbejdspladser kan have stort udbytte af at skærpe opmærksomheden og opfange signalerne om, at relationerne trænger til et eftersyn. En indsats kan omfatte træning af systematisk nysgerrighed, opmærksomheden overfor hinanden, rumme forskelligheder og give kant. Med andre ord  -  "lære og forstå samspillet og kollegaerne".

Tjek praksis  - inddrag de blinde vinkler

Når samarbejdet knirker

Implementering af ny struktur - kom godt fra start

Kollegial feedback

Det levende møde

Sygefravær