Splash
 

Ledelse i praksis 

Det er vigtigt at have noget lederuddannelse. Det er bare ikke nok. Den helt store udfordring er at omsætte viden og intentioner til daglig praksis.

Her oplever mange ledere og medarbejdere et gab mellem det, der står på papiret om god ledelse - og den form for ledelse, der sker i praksis.

Erfaringer af ledelse i praksis viser, at de ledere som har relationelle kompetencer og er i stand til at udvikle og indgå i relationer, give sparring og kant, være tydelige mv, også er de ledere som formår at få driften til at fungere og implementere forandringer, samtidig med at de kan skabe vækst i faglighed og trivsel.

Ledelse er ikke blot et abstrakt begreb om magt, men er et spørgsmål om hvordan man får menneskene på arbejdspladsen til at virke i et fællesskab, med det mål at levere ydelsen med højest mulige værdi for brugeren inden for de ressourcemæssige rammer.

Det er ikke noget der kan måles, det er noget der kan mærkes.

I OPUS har vi forstand på og er optaget af ledelse i praksis - hvordan man får sin ledelse til at fungere, fordi vi i årevis har fulgt og medarbejdet i lederens maskinrum: den daglige praksis.

Evnen til at fokusere på relationerne samtidig med at driften styres, ligger i personlighedens kerne og udfolder sig forskelligt fra person til person. Potentialet ligger der ofte, men der skal personligt mod og rodfæstethed til at folde det ud. Udfordringen er at turde rage op over andre, med en passende ydmyghed ift at kunne det.

Det er den røde tråd når vi arbejder med udvikling af ledelse. Vi følger den enkelte leder i praksis, er spejl, underviser og sparringspartner med det formål, at den enkelte leder får kontakt med de kernekvaliteter, der får ledelse til at lykkes.

Ledelse af relationer

Personligt lederskab