Splash
 

Coaching og sparring 

Alle der arbejder med ledelse kender det: Der opstår spørgsmål eller problemer, som man kunne tænke sig at vende med en erfaren person, der ikke har aktier i sagen.

I OPUS har vi i årevis fungeret som personlige og strategiske coaches og sparringspartnere for ledere. Det kan være ifm arbejdspladsforandringer, strukturomlægninger eller andre konkrete aktiviteter, som giver ekstra udfordringer.  Mange gange handler det om at få gennemført beslutninger politikere eller topledelsen har truffet. Men det viser sig gang på gang, i praksis, at det er lettere sagt end gjort at få ændret vaner, rutiner eller indstillinger hos personalet, i den retning det er besluttet.
Andre gange handler det om lederens egen adfærd, indstilling eller prioritering af opgaver. Det kan være usikkerhed overfor, hvordan man fremlægger en konkret beslutning, hvordan man møder den modstand der kan opstå, eller hvordan man skaber en reel kontakt til en kollega.  

Vi foreslår ofte at lave konkrete observationer af lederen i arbejde. Dette gør vi for at optimere udbyttet af indsatsen. Men også for at inddrage flere observationer og vinkler i coachingen.

Det er en stor hjælp at have en ekstern person, man har tillid til, til at være spejl på egen praksis. En trænet coach kan se noget af det, man selv er blind overfor. Ud af det opstår mange meningsfulde indsigter, når der gives sparring på hændelser, coachen også har været vidne til.

Tema for coaching/sparring kan være konkrete personalemæssige og organisatoriske udfordringer - hvor vi hjælper med at sætte forskellige løsninger i et nyt perspektiv.

Samtalen kan handle om, hvordan trufne beslutninger gennemføres i praksis. Der kan være behov mere klarhed og nysgerrighed over for egen rolle ift. samspillet i en projektgruppe, en forældre- og brugerbestyrelse eller i samspillet med det politiske system. Der kan også være behov for at se mere åbent og med andre vinkler på den adfærd og praksis, som lederen vil intervenere i.

 

For ledere og andre nøglepersoner