Splash
 

Meditation og nærvær 

Meditation er et redskab til at blive mere nærværende.  En måde at samle sig på, så man får styring på sine tanker og følelser. Arbejdslivets forandringsprocesser udfordrer mange menneskers indre balance ved at være uforudsigeligt, ressourcekrævende og stressende. Der kan derfor være brug for at gøre noget aktivt, for at holde balancen. Vi har stor erfaring med at arbejde med den indre balance, og vores tilgang er meget pragmatisk. Mennesker er forskellige og tiltrækkes derfor af forskellige metoder.

Men den enkeltes udfordring i arbejdslivet er reel - det ses f.eks. på sygefraværs statistikker, voldsepisoder og stresstilfælde, og den mødes bedst af en forebyggende indsats. På samme måde som kroppen må have dækket basale behov for at kunne fungere, må både ledere og medarbejdere "gøre noget", for at blive mere nærværende.

Klar tænkning og kloge handlinger opstår når intellekt, følelser og intuition arbejder sammen. Det samarbejde skal forstås helt bogstaveligt, f.eks. kan hjerterytmens variabilitet fortælle, om der er balance mellem hjernen og hjertet og de dertil forbundne fysiologiske mekanismer, som er betingelsen for at man kan tænke rationelt uden at være mekanisk.

Vi arbejder med konkrete øvelser, meditation, træning, og hvordan man kan bruge teknologi som hjælpemiddel til at bevare ro og overblik f.eks. i pressede situationer. Vi kommer med forslag til strategier for, hvad man kan gøre på det personlige plan og i MEDudvalg, i ledelsen, i arbejdsgrupper mv for at få mere nærvær.

Vi tilbyder:

  • hjælp til arbejdspladser hvor forstyrrelser er dagligdag, og hvor det kan være en udfordring at bevare roen og opmærksomhed
     
  • forebyggende indsats ift stress og tab af indre balance
     
  • Forløb til arbejdspladser, hvor der er børn og unge der har brug for at lære koncentration og nærvær

 

"Heart-Brain Coherence" træning og coaching

Temamøde om Nærvær