Splash
 

Tjek Praksis 

De største udfordringer for at få skabt forandringer eller at få implementeret de forandringer der er besluttet, gemmer sig ofte i 'det usynlige rum'  -  arbejdspladsens blinde vinkler. Her ligger f.eks. den adfærd, energi og faglighed, man udviser i de daglige arbejdsprocesser, og gemmer sig uden for det, man selv får øje på eller er bevidste om.

OPUS har udviklet og arbejdet med en åben, nysgerrig og energigivende tilgang til arbejdspladsen  - en handlingsrettet kulturundersøgelse  - spejlmetoden.

Styrken er at metoden, på en ukompliceret og lettilgængelig måde, kan afdække hvordan dagligdagen  - eller dele af dagligdagen udspiller sig på arbejdspladsen, observereret og behandlet uden vanens og den interne kulturs filtre. Et  "praksis TJEK", opfanger derfor både de udfordringer der er på arbejdspladsen, men især de ressourcer der gemmer sig i det usynlige rum.

I OPUS har vi erfaring med at spejlmetoden kan bruges overalt, hvor man undrer sig over hvorfor tingene går anderledes end man havde forventet. Metoden er ikke optaget af historiske eller psykologiske forklaringer, men af det der konkret udfolder sig i dagligdagen. Det er et  "realiteternes spejl", opfattet gennem konsulenternes trænede linse.
Fokus i et "praksis TJEK", kan være: hvordan man taler til og om hinanden, eller hvordan man prioriterer tid og opgaver, måden man henvender sig til brugere, patienter, pårørende, kolleger mv.