Splash
 

Når Samarbejdet Knirker 

I OPUS arbejder vi med mægling. Vi etablerer typisk samtaleforløb med aftalte spilleregler mellem de involverede parter. Formålet er, at bygge bro imellem opfattelser og fundere en fælles intention. Konflikter opløses, ikke fordi man nødvendigvis er blevet enige, men fordi man går fra mangel på respekt for hinanden til at acceptere at man er forskellige. Resultatet kan være accepteret våbenhvile, en konkret forståelse, eller egentlige holdningsændringer blandt deltagerne.

Vi arbejder både med konflikter i ledergrupper, i medarbejdergrupper og mellem enkelt personer.

Længden af et konkret forløb er afhængigt af aktørernes indstilling og konfliktens årsag og dybde. Men aftales ifm det første møde.