Splash
 

Implementering af Ny Struktur 

Bistand til udvikling og implementering af nye organisationsformer, roller og (sam)arbejdsformer. Herunder støtte til ledere og medarbejdere i at gribe og udfylde nye roller, opgaver, arbejdsprocesser og samarbejdsrelationer.

Sammenlægninger, krav om effektivisering og nye og ændrede opgaver, er vilkår som overalt i den offentlige sektor udfordrer måden man samarbejder på. Der er brug for at medarbejderne får erfaring med hvordan man i hverdagen kan udvikle og udfordre samspillet.  Suspendere gamle vaner og uvaner. Skabe nye samarbejdsrelationer, ved f.eks. at sikre at medarbejderne får opgaver, hvor de har brug for hinanden for at kunne løse dem, for at skabe fælles ejerskab over opgaven og udvikle tillid til hinanden. Rammen for indsatsen kan være mødet hvor vi arbejder med at udvikle en mødekultur så møderne forbinder personerne, og giver en mærkbar energi.