Splash
 

Kollegial Feedback 

I OPUS regi, en systematisk, struktureret og træningsbaseret metode, som gør at den kommer til at fungere i praksis.

Ideen i at arbejde med kollegial feedback er at alle har brug for en tilbagemelding for at skærpe opgaveløsningen og ressourceudnyttelsen, men også for at give en konkret fornemmelse af at være en del af et større fællesskab, hvor den enkeltes faglige kompetencer kommer i spil.

Det særlige ved OPUS måde at arbejde med Kollegial feedback er implementeringen.  Den bygger på at alle medarbejdere og ledere gennemgår en systematisk og struktureret træning.

Et andet område hvor indsatsen markerer sig er, at den bygger på en forståelse og et perspektiv på kollegial feedback der er funderet i de professionelle relationer. Det betyder at fokus i feedbacken både omfatter fagligheden/arbejdsopgaverne og det kollegiale samspil.

Et tredje område er arbejdsmetoderne i den kollegiale feedback. Metoderne tager afsæt i sociale teknologier, med fokus på nærvær, skærpe sine sanser, observation, vanebrydning.
I indsatsen lægges der vægt på at arbejde med feedback på grundlag af observationer.