Splash
 

Det Levende Møde 

Mange oplever fortsat at de resultater der skabes på et møde ikke står mål med tidsforbruget, og at der ikke skabes nogen energi på mødet  - tværtom.  

OPUS har fokus på, at skabe levende møder, møder der både er effektive, skaber bedre resultater og som styrker relationerne mellem deltagerne.

Det kan ske ved at udvikle en mødekultur så møderne forbinder personerne, og giver en mærkbar energi. Den enkelte skal kunne mærke et tilhørsforhold og værdien af at være en enhed. En form for fællesskab 2,0.

OPUS arbejder med: suspending af mødeform og ideer/teknikker til samspil og mødestyring. Hvordan man skaber mening i mødet, rolleforståelse og klarhed ift. forventninger til mødet, nærvær, registrere og tale om hvad man registrerer.

Det kan igangsættes ved et mødeproces  "tjek" af f.eks. ledermøder, afdelingsmøder, lægekonferencer, teammøder, tværfaglige møder, samt andre fora hvor der er behov for at gruppen bliver en reel gruppe som i samarbejde kan sætte retning, udvikle visioner, samt kan tydeliggøre relationer og rollefordeling for det fælles arbejde.