Splash
 

Sygefravær 

OPUS tilgang er at skabe et fælles kort over den enkelte arbejdsplads´ realitet  - en fælles virkelighedsopfattelse. Det skaber en klangbund for forandring.

Tillid er mere holdbar end mistillid, og kræver mindre arbejde for ledelse og for personale. Samtidig skal der få fejltrin til at nære mistilliden, mens det kræver meget at genoprette en tillid, der har fået et knæk.

OPUS har været med til at genoprette tilliden på mange arbejdspladser, ved at gennemsigtiggøre og oversætte det, der i dagligdagen ikke bliver italesat og forstået.

Vi målretter indsatsen på, hvad arbejdspladsen lykkes med. Det gør vi fordi det skaber mere energi at bygge på det man kan, i stedet for hele tiden at fokusere det, der ikke lykkes. I den forbindelse kan man godt sige, at hvad man fokuserer på, får man mere af.

Fundamentet må være, at når man er syg bliver man hjemme, og når man er rask kommer man på arbejde igen. Imellem de to poler er der en lang række forskellige muligheder, som kun kommer i spil, hvis den tilstrækkelige følelse af tillid og frihed er der til, at den enkelte kan vælge.  Det er vigtigt at alle udvikler en indre fornemmelse af, hvad der er godt for en selv - at gå på arbejde eller at blive hjemme, og ikke bare kører på automatpiloten. Vores erfaring er, at en spejlproces giver det nødvendige puf i retning af et nærvær og en vågen og opmærksom indstilling til dagligdagens udfordringer.

Det styrker det kollektive immunforsvar og sætter positive spiraler i gang.

Det er det OPUS kan hjælpe med.