Splash
 

Ledelse af Relationer 

Ledelsesopgaven er ændret afgørende i takt opgavemængden og kompleksiteten i opgaverne er øget betragtelig. Medarbejdere og omgivelsers forventninger til ledelsen er blevet udvidet og mere bredspektret. Først og fremmest er evnen til at lede relationerne på arbejdspladsen blevet central, fordi flere og flere opgaver løses i et relationelt fællesskab.

Når man skal udvikle evnen til at lede relationer, handler det først og fremmest om at kunne det i praksis. Et ledelsesudviklingsforløb må derfor tage udgangspunkt i ledergruppens møder og daglige samspil internt og med medarbejderne.

Udfordringen er, at det kan være svært at vurdere hvordan samspillet fungerer, når man selv er en del af det. Det kan være svært at få øje på, hvordan den fokusering på drift og produktion, som let opstår i en presset hverdag, influerer på ledergruppens interne processer. Hvor det er dagligdagen, det driftsmæssige, der kommer til at skygge for det mere langsigtede visionære. Men, hvor også måden tingene bliver løst på i for høj grad bliver standardiseret ("vi plejer"), og måske ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at der er plads til fornyelse af indhold og samspil.