Splash
 

Personligt Lederskab 

Vi har fokus på, hvordan ledere bruger sit indre kompas ifm forandringsledelse.

Ledere skal for at lykkes i implementeringsprocessen - både være nærværende og turde miste fodfæste for en stund. Det kan være en udfordring at bevare forbindelsen mellem egne mellemmenneskelige værdier og opgaven som leder, når man ikke kan få de ydre vilkår til at stemme overens med sine ambitioner og mål.

Lederne får metoder de kan anvende i dagligdagen, og give videre til deres medarbejdere. De får kontakt med ressourcer til at bevare evnen til at være rationelle og samtidig være empatiske i deres relationer til andre. Det giver bedre - og klarere tænkning fordi de lærer forskel på at være fanget af emotioner som f.eks. indpakket kynisme og have personlig gennemslagskraft på en måde som skaber følgeskab.