Splash
 

Om OPUS 

OPUS blev etableret i 1993 og blev i 2003 overtaget af de nuværende partnere. Vi har i årenes løb løst meget forskelligartede opgaver. Vi har løst opgaver i næsten alle hjørner af den offentlige sektor, og i et par hjørner af den private sektor.

Den røde tråd i vores arbejde er, at give mennesker og organisationer nye muligheder, handlekraft og forandringsenergi.
Vi brænder for det vi arbejder med, derfor tror vi ikke på færdigsyede koncepter, men på at alle kunder er unikke. En væsentlig forudsætning for at skabe forandring grundlægges i opgaveafklaringen og den nysgerrighed og grundighed, der investeres.
 
I første halvdel af vores levetid arbejdede vi især med læring og uddannelsesprogrammer, kompetence afklaring og udvikling af samspillet på arbejdspladsen. Vi har i de senere år gennemført en specialisering. Siden 2005 har vi arbejdet med udvikling af ny social teknologi, som giver ledere og medarbejdere metoder til at effektivisere og forny samarbejdet, skabe trivsel der kan ses både på den sociale, den faglige og den økonomiske bundlinje. Det har mange forskellige vinkler: atmosfære, relationer, trivsel, videndeling, netværk, menneskeligt samspil, næring til hjernen.
 
Gennem årene har vi fået erfaring med næsten hele viften af medarbejdergrupper, fra kortuddannede til forskellige akademiske faggrupper. Ligeledes har fokus i opgaverne vekslet mellem direktionen, på ”de bonede gulve", og frontarbejderne med kundekontakt. Uanset hvilken overskrift der er på forløbet, er det centralt for os, at indholdet rammer tonen og kulturen, så der skabes den kontakt på kryds og tværs mellem mennesker, der er forudsætningen for at der kan ændres noget.
 
Vi lægger vægt på at være grundige og systematiske. Nye og anderledes tanker og ideer kræver et lidt større forarbejde for ikke  "at blive skudt ned "  - det leverer vi.
Men, ligeså vigtigt opfatter vi det er, at være autentiske, ha - mod og indsigt til at sige det, der er brug for i situationen, og ikke blot det, der forventes. Men det er også forudsætningen for at kunne suspendere og bryde med tidligere antagelser og udvikle nye perspektiver.
 
Vi er organisationskonsulenter, med rødder i teorierne bag systemisk tænkning, neurovidenskab, social intelligens og procesfacilitering. Vi synes, det er centralt at bygge bro mellem den forretningsmæssige udvikling af en virksomhed og den adfærd og kultur der præger menneskene og deres relationer. Vi opfatter det som en styrke, at vi har en bred samfundsvidenskabelig baggrund, samt en lang erfaring indenfor organisationsudvikling. Det er forandring i praksis  - at verden flytter sig, der fascinerer os.